Wie en wat is de brandweer Wormerland?

Kaart van Wormerland

De brandweer in Wormerland bestaat uit de posten Wormer en Spijkerboor. Deze posten voorzien in de basisbehoefte van hulpverlening zoals vastgelegd in de wet op de Veiligheidsregio's. In Nederland zijn bij de gemeentelijke brandweren ongeveer 26.000 actieve brandbestrijders, waarvan 5000 in beroepsdienst. De beroepsbrandweermensen zijn vooral te vinden in de grotere steden en in officiersfuncties bij de kleinere gemeenten.

Wormerland is een middelgrote gemeente en valt met de brandweerzorg sinds 1 januari 2014 onder de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De leden van alle posten doen het brandweerwerk naast hun reguliere werk en zijn per pager oproepbaar. De meeste zijn -of worden- opgeleid tot hoofdbrandwacht. Daarnaast zijn er een paar opgeleid tot instructeur of brandmeester. Na deze cursussen stopt het niet. Jaarlijks nemen wij deel aan verschillende opleidingen m.b.t. nieuw materiaal, materieel of procedures. Daarnaast wordt er wekelijks geoefend op verschillende locaties in Wormerland of speciale oefencentra in Nederland.

De basis-eenheid bij de Nederlandse Brandweer is de tankautospuit, hiervan staat er één in post Wormer en één in Spijkerboor. De bemanning van zo'n tankautospuit bestaat uit zes personen, inclusief de bevelvoerder. Voor alle bemanningsleden zijn ademluchtapparaten, zaklampen en portofoons aanwezig. Achter de luiken liggen de materialen voor hulpverlening in de breedste zin van het woord. De hedendaagse brandweer is er niet alleen voor brand maar ook voor ongevallen: in het verkeer, op en in het water, met gevaarlijke stoffen enzovoort.

Bij heel veel posten in de regio zijn specialistische taken weggezet. Deze speciale voertuigen zijn bijvoorbeeld een ladderwagen, hoogwerker, ademluchtwagen, duikwagen, verbindings/commandowagen. Daarnaast zijn er containers voor logistiek, ontsmetting, schuim, stutmateriaal of zwaar gereedschap, die met een haakarmwagen naar de plaats van het incident worden vervoerd. De diensten bestaan o.a. uit pro-actie, preventie, technische dienst, opleidingen en oefenen, preparatie en natuurlijk de brandweeralarmcentrale.

De alarmering van onze korpsleden gebeurt vanuit de brandweeralarmcentrale. Ieder lid heeft een pager waar een tekstbericht op verschijnt met de aard en plaats van het incident. Naast de verantwoordelijkheid voor repressie in de eigen gemeente, zijn wij ook inzetbaar voor rampenbestrijding binnen en buiten de regio. Vanuit post Wormer rijden bij alarmering op pelotonsniveau een verbindingscommandowagen (VC-2) en de haakarmwagen met de COPI container.

Meer over rampenbestrijding vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)