Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op de site zo veel mogelijk actueel wordt gehouden, sluiten de redactie en medewerkers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Aan de gegevens op deze site kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. 

Anonimiteit
De website kunt u anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden niet opgeslagen, niet door ons en ook niet door de provider waar deze site is ondergebracht. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, met name het aantal bezoekers per maand. Voor welke pagina's is de meest belangstelling? Deze gegevens registreren wij wel maar u blijft anoniem.

Intellectuele eigendomsrechten
Derden oefenen geen invloed uit op de informatieverstrekking, vormgeving of andere aspecten van de website. Wij beschikken over intellectuele eigendomsrechten van de internetsite www.brandweerwormerland.nl. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming de informatie en de huisstijl te kopiëren, te verveelvoudigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst van de site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een elektronisch gegevensbestand.

Aanvragen voor het gebruik van materiaal van de website kunt u indienen middels het contactformulier op de website.

Veiligheid
Met het downloaden van onderdelen van de site kunnen virussen worden geïmporteerd die de werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. Vanzelfsprekend voeren wij regelmatig viruschecks uit om zo veel mogelijk te waarborgen dat de site virusvrij is en blijft. Een absolute garantie kunnen wij echter niet geven.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.